Üroloji Kanserlerinin (ÜroOnkoloji) Değerlendirilmesi,
Tedavisi ve Takiplerinde Konsey Yaklaşımı - ÜroOnkoloji Konseyi

Üroloji Kanserleri

Teşhis konulması sonrasında, belki de günümüzde en önemli taleplerin başında, iyi değerlendirme ve uygun tedavinin gerçekleştirilmesi yatmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak, kanserli hastalarımızın hastalığının durumu -evreleme-, uygun tedavi seçeneği ya da seçeneklerinin belirlenmesi ile tedavinin başarıyla uygulanması ve
ilk tedavi sonrasında ek tedavi ve takip planlarının yapılması amacıyla çoklu disiplin (multidisipliner) şeklinde organize edilen Üro-Onkoloji Vaka Konseyi çatısında hastalarımız değerlendirilmektedir.

ÜroOnkoloji Konseyi

Her haftanın Çarşamba günü gerçekleştirilmekte ve
konseyimizi oluşturan değerli meslektaşlarımız
(Üroloji, Medikal Onkoloji -Kemoterapi ve İmmünoterapi, Radyasyon Onkolojisi – Radyoterapi yani Işın Tedavisi-, Patoloji, Radyoloji, Genel Cerrahi, Nükleer Tıp) ile detaylı şekilde değerlendirilmekte ve tedavi ya da takip önerilerimiz dikkatli şekilde izlenmektedir.

Konsey Değerlendirmesi

Ürolojik Kanser hastalarımızda
cerrahi tedavi amacıyla Robotik Cerrahi başarılı şekilde uygulandıktan sonra,
elde edilen patoloji raporu ve kanserli dokunun detayları ışığında,
ameliyat öncesi verileri (MRI, BT yada varsa PET-CT ya da kemik sintigrafisi)
Üro-Onkoloji Konseyi’mizde tekrar değerlendirilmektedir.

Tedavi ve Takip Planı

Bu değerlendirme sonrasında, hastamız Nasıl takip edilecek?
Hastalığın bundan sonraki yaşamda gerçek evresi ve durumu, risk faktörleri nelerdir?
Robotik Cerrahi ya da Laparoskopik Cerrahi’ye ek olarak ya da cerrahi öncesinde kemoterapi ya da ışın tedavisi alması gerekiyor mu? Kemoterapi ve Işın Tedavisi (Radyoterapi) gerekiyorsa nasıl bir sürede ve hangi tedavi protokolünde uygulanmalı? Hastamız İstanbul dışından geliyorsa, kendisine bundan sonraki tedavi ya da takiplerinde nasıl yardımcı olabiliriz? ve daha birçok detay farklı disiplin bilgileri ve bakış açılarıyla tartışılmakta ve en uygun tedavi ya da takip planı hastalarımıza ve yakınlarına sunulmaktadır.

Üro-Onkoloji Konseyi’mizdeki bu değerlendirmelerin hiçbirinden ek ücret alınması söz konusu olmayıp, bizlere başvurmuş hastalarımızın hepsine, çok önem verdiğimiz bu değerlendirme sunulmaktadır.

2018 başlangıcından itibaren konseyimiz tarafından değerlendirilen vaka sayısı

Prostat Kanseri - 47
Böbrek Kanseri - 18
Mesane Kanseri - 13
Testis Kanseri 9