Robotik Cerrahi nedir?

Robotik cerrahi  konusunda detaylı bilgiler içeren bu bölümde özellikle ulaşmak istediğiniz bir bölüm olduğunda aşağıdaki sıradaki başlık üzerine tıklayarak direkt şekilde okumak istediğini konuya ulaşabilirsiniz. Ancak grubumuzdaki uzmanlarımızın tavsiyesi, eğer yeterli vaktiniz varsa, tüm bilgileri değerlendirmenizdir.

Başlıklar:

  • daVinciRobotik Sistem nedir?
  • Robotik Cerrahi uygulamada cerrahın faktörü nedir?
  • Robotik Cerrahi öncesi öğrenim eğrisi ve süresi
  • Konvansiyonel laparoskopik cerrahi tecrübenin önemi nedir?

daVinci Robotik Sistem nedir?

“daVinci” Robotik Sistem, cerrahi ekipman olarak 3 ana bölümden oluşan ve bilgisayar temeline dayanan minimal invaziv -yani vücuda olabildiğince en düşük düzeyde zarar vererek – ameliyatın uygulanmasını sağlayan robotik sistemdir.

daVinci Robotik sistemi oluşturan 3 ana sistem Resim-1’de görülmektedir.

Resim-1:daVinci Robot sistemine ait üç bölümün toplu şekilde ameliyathanedeki kurulum düzeni

robotik_cerrahi

 

Bunlardan birisi cerrahın ameliyatı yaptığı ve robotu kontrol ettiği “Konsol” kısmıdır (Resim-2). İkinci bölüm daVinci Robot kollarıdır (Resim-3) ve üçüncü son kısım ise kamera sistemi, ışık kaynağının olduğu “Kule” bölümüdür.

Resim-2:daVinci Robot kollarının cerrah tarafından kontrol edildiği “Konsol”

 

robotik_cerrahi2

 

daVinci Robot kollarına yerleştirilen ve kolların ucundan vücudun içine gönderilen ince ve ufak robotik cerrahi cihazlar her hastada mutlaka değiştirilmektedir.

Resim-3: Robot kolları ile ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bu kollarda ortadaki robotun gözleri olan 3D teleskop ve kamera sistemi diğerlerine ise minik robotik cihazlar adapte edilir.

robotik_cerrahi3

daVinci Robotik Cerrahi Sistem’de

“Konsol” adı verilen bölümde cerrah oturarak konsol üzerinden hastanın vücudu içindeki görüntüyü en derin alanlarda bile 3 boyutlu, yüksek çözünürlükte ve normalin 10-20 kat büyütülmüş şekilde görebilmektedir. Cerrah bu görüntü altında “Konsol”daki robotik kolları kontrol eden bölümlere parmaklarını yerleştirir ve robotik kolları yönetir (Resim-4).

Resim-4: Konsola oturan cerrah parmaklarını kontrol bölümlerine yerleştirir ve vücut içindeki robotik kolları kontrol ederek ameliyatı en üst düzeyde geçekleştirir. Burada cerrahın laparoskopik ve robotik deneyiminin üst düzeyde olması esastır.

robotik_cerrahi4

“Robotik Kollar” hastanın ameliyat edilecek dokuya göre belirli noktalardan 3 ile 5 adet 0.5 ya da  1 cm. çapındaki deliklerden vücuda yerleştirilen borular vasıtasıyla vücut içine robotik 4 kol sokulur. Bu kollardan birinden vücut içine robotun gözleri olan teleskop ve bu teleskoptan elde edilen vücut içindeki görüntüyü ileten yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilir. Diğer kollar ise cerrahiyi gerçekleştirecek olan robotik kollardır ve cerrah tarafından kontrol edilir.

Robotun kollarının ucundaki cerrahi aletler son derece ince olup vücut içinde en derin bölgelerde bile geometrik düzelmede bir el bileğinin hareket kabiliyetinin de üzerinde 540° hareket kabiliyetine sahiptir ve asla titremez (Resim-5). İnce uçlu ve nazik karakterdeki cerrahi robotik kollar ile dokuların zarara uğratılmadan ameliyat ile uzaklaştırılacak organın çıkartılması sağlanır.

Resim-5: El bileği ve el arasındaki eklem benzer ancak bu eklemden de daha üstün ve titremeden hareket etme özelliğine sahip minik robot kolları

robotik_cerrahi5

Robotik Cerrahi uygulamada cerrahın faktörü nedir?

Önceki bölümdeki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi daVinci Robotik Sistem cerrah tarafından yönetilen ancak cerrahın ameliyatı en derin noktalarda bile net, 3 boyutlu (3D), yüksek çözünürlüklü büyütülmüş görüntü altında çok açılı hareket kabiliyeti olan robotik kollarla en ufak titreme olmaksızın gerçekleştirmesini sağlayan günümüzdeki en ileri cerrahi teknolojidir.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah için önemli avantajları sağlayan Robotik Sistem’e rağmen ameliyatı gerçekleştiren kişi robotun kendisi değil, cerrahtır. Bu nedenle açık cerrahiyi ya da konvansiyonel laparoskopik cerrahiyi uygulayan cerrah gibi, Robotik Cerrah’ın tekniği uygulamadaki tekniğe olan yatkınlığı, geçmişteki cerrahi eğitimi ve tecrübesi çok önemlidir.

Diğer yandan tüm sağlık hizmeti alanında ve özellikle cerrahi de olduğu gibi, Robotik Cerrahide sadece cerrahın önemi yanında Robotik merkezdeki diğer bütün çalışan ekip elemanlarının tecrübesi çok önemlidir.

Robotik Cerrahi Merkezi’nde cerrahın yanı sıra

  • Robotik Cerrahi Asistans
  • Aneztezi uzmanları
  • Ameliyat Hemşireleri
  • Yardımcı Personel
  • Robotik Cerrahi Servisi

 

ekibinin bir bütün halinde çalışması büyük önem taşımaktadır.

 

Sadece hastalarımızın bakımı, takibi ve tedavileri değil, hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, gelişmeler hakkındaki haklı meraklarının giderilmesi için gerekli enformasyon ve bilgi sistemlerimizi de bu cerrahi uygulama sırasında kullanmaktayız.

Robotik Cerrahi öncesi öğrenim eğrisi ve süresi

Tüm cerrahi yaklaşımlar gibi, Robotik Cerrahide de bir öğrenim eğrisi söz konusudur. Burada sözü edilen Robotik Cerrahi aslında bilimsel karşılığı ile Robot-yardımlı Laparoskopikcerrahi’dir. Yani temelinde laparoskopik cerrahidir. Bu nedenleöğrenme eğrisini etkileyen faktörlerin başında cerrahın Robotik Cerrahi uygulamasından önce “ne derecede konvansiyonel laparoskopik cerrahi uyguladığı?“ en önemli etkileyici faktördür.

Robotik cerrahi öncesinde, öğrenimi ve uygulaması çok daha zor olan konvansiyonel laparoskopik cerrahideki prostat kanserinde öğrenim dönemini (ki bu 200 laparoskopik radikal prostatektomi olarak kabul edilir) yıllar önce tamamlamış bir cerrah için, daVinci Robotik teknoloji sadece laparoskopik cerrahide karşılaşılan zorlukları rahatlıkla aşmayı sağlayan teknolojik sistemdir. Bu nedenle konvansiyonel laparoskopide yoğun cerrahi uygulama sonrasında, daVinci Robotik Cerrahi uygulamadaki öğrenim dönemi sadece cihaza adaptasyon kadar kısa olmakla beraber, pratikte bu adaptasyon sadece ilk 3 olguda gerçekleşmiş olup, 20 olgudan sonra ise tam bir rutin ile hastalarıma en üst düzeyde sunulmaktadır.

Açık cerrahi sonrası direkt daVinci Robotik uygulamaya geçenlerde öğrenim süresi oldukça uzun iken, özellikle açık cerrahi olarak bile prostat kanseri cerrahisini sınırlı sayıda ve sıklıkta uygulayanlarda bu süre çok daha uzamaktadır. Maalesef sadece kısa dönemli robotik cerrahiye adaptasyon için bitirilen hayvan laboratuar kursları bunun için de yetersiz kalmaktadır.

ÜroKlinik Bilgilendirme Platformu

da Vinci Robotik Cerrahi hakkında Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından hazırlanan web sitesinde kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

da Vinci Robotik Cerrahi