BÖBREK KORUYUCU BÖBREK KANSERİ CERRAHİSİNDE ROBOTİK CERRAHİ AVANTAJLARI

Son 20 yılda, özellikle radyoloji görüntüleme tekniklerinin sıklıkla kullanılması ile, erken dönemde yeni gelişen böbrek tümörleri rastlantısal olarak tespit edilmektedir. Günümüzde böbrek kanserlerinin %70-75’i teşhis edildiği anda 4 cm çapında ya da daha ufaktır. Yani Evre-1a (en erken evrededir). Günümüzde, erken evre böbrek tümörlerinin tedavisindeki seçenekler Takip Böbrek koruyucu tümörün çıkartılması (parsiyel nefrektomi) Fokal ablatif…

Details

Prostat Kanseri: Robotik Cerrahi Sonrası Takip ve Tedavi Planı Nasıl Olmalı?

Önemli Vurgu: Prostat Kanserinin robotik cerrahi tedavisi sonrasındaki planlama, ameliyat öncesinden robotik cerrahinin nasıl yapılacağının planlanmasıyla başlar. Bu ne demektir ? : Elimizdeki prostat biopsisi verileri (Gleason Skor, biopsilerde kanser ornaı gibi), PSA değeri, parmakla prostat maueyensi bulgumuz, prostat MRI (varsa biopsi öncesinde çekilmiş olan multiparametrik prostat MRI) ve yüksek riskli vakalarda istenen PSA Ga68…

Details

Prostat Kanseri Tedavisi ve Evrelerine göre Seçenekler

Erkelerde en sık karşılaşılan kanserlerin başında gelen Prostat Kanseri tedavisi öncesinde mutlaka klinik ve radyolojik değerlendirmelerle kanserin vücuttaki durumunun ön evrelendirmesi tamamlandırılmalıdır. Buna kanserin “klinik Evre”si demekteyiz Prostatın ve (gerektiğinde) Lenf Bezlerinin çıkartılması ve bunların Patoloji tarafından detaylı şekilde incelenmesi sonrasında gerçek evrelendirme ortaya çıkacaktır. Biz buna kanserin “patolojik Evre”si demekteyiz. (pT harfleri ile tanımlanır).…

Details