Özgeçmiş

1979 yılında İskenderun’da doğan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 2003 yılında bitiren Dr.Şerefoğlu, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.’da ihtisas eğitimine başladı. Haziran 2004 tarihinden sonra Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümünde ihtisasına devam etti ve Nisan 2009’da üroloji uzmanı oldu.

İhtisası sırasında erektil disfonksiyon ve prematür ejakülasyon alanında yaptığı çalışmaları yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel dergilerde yayınlama imkanı bulan Dr. Şerefoğlu, eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Radboud Üniversitesi Üroloji Bölümünde (Hollanda) çocuk ürolojisi üzerine de çalıştı.

Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak atandığı Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde 2 sene görev yaptıktan sonra, 2010 yılında Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesinde (ABD) Androloji alanında çalışmaya başladı. Ankara Medicana International Hastanesi (2012-2013) ve İstanbul Bağcılar  Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013-2017) Üroloji Bölümlerinde görev yapan Dr. Şerefoğlu, 2014 yılında üroloji doçenti ünvanı almaya hak kazandı.

Birçok ulusal ve uluslar arası üroloji derneğine üye olan Dr.Şerefoğlu Avrupa Cinsel Sağlık Derneği (ESSM) Bilimsel Komitesi, Uluslar Arası Cinsel Sağlık Derneği (ISSM) Strateji ve Geliştirme / İletişim Komitesi, Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Genç Akademik Üroloji Çalışma Grubu ve Erkek Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Kılavuz Komitesi üyesidir. Avrupa Tıbbi Uzmanlıklar Birliği (UEMS) Cinsel Sağlık Bölümü Genel Sekreterliğini de yürüten Dr. Şerefoğlu, çalışmaları nedeniyle 2012 yılında “Amsterdam Genç Bilim Adamı” ödülüne layık görülmüştür.

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör. Genel Cerrahi A.B.D., İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2003-2004
Dr.Ar.Gör. Atatürk Eğitim & Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 2004-2009
Uzm.Dr. Kızıltepe Devlet Hastanesi, Mardin 2009-2011
Dr.Ar.Gör. Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.B.D., New Orleans, LA, ABD 2011-2012
Uzm.Dr. Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara 2012-2013
Uzm.Dr. Bağcılar Eğitim & Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2013 -2017
 1. EAU / AUA International Academic Exchange Programme: 2017 American Tour.
 2. Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D. Ziyatetçi Profesör, Şubat 2015
 3. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D. Androloji Bölümünde staj; 2010, İstanbul: Prof.Dr. Ateş Kadıoğlu ile ameliyatlara katılma ve bölüm seminerlerinde bulunma.
 4. Radboud Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.B.D. Pediyatrik Üroloji Bölümünde Staj; 2009,Nijmegen, Hollanda: Prof. Wouter Feitz, M.D., PhD ile ameliyatlara katılma ve bölüm seminerlerinde bulunma.
 5. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.B.D. Pediyatrik Üroloji Bölümünde Staj; 2008, Ankara: Prof.Dr. Serdar Tekgül ile ameliyatlara katılma ve bölüm seminerlerinde bulunma.
 6. Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy, Genel Cerrahi Kliniğinde Staj; 2001, Paris, Fransa: Abe Fingerhut, MD ile ameliyatlara katılma ve departman seminerlerinde bulunma.
 7. Good Samaritan Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde Staj; 2000, San Jose, CA, ABD: Joseph Gali, MD ile klinik çalışmalara katılma ve bölüm seminerlerinde bulunma.

 

 1. Üye, Türk Androloji Derneği (2006)
 2. Üye, Türk Üroloji Derneği (2009)
 • Bilimsel Komite Üyesi (2014)
 • Türk Üroloji Akademisi Üyesi (2014)
 1. Üye, Endourological Society (2006-2009)
 2. Üye, European Association of Urology (2006)
 • Young Academic Urology Working Party, Men’s Health Working group üyesi (2013)
 • Male Sexual Dysfunction Guidelines Panel, Yedek Üyesi (2014)
 1. Üye, European Society for Sexual Medicine (2008)
 • Bilimsel Komite, Temel Bilim Araştırmaları alt komite üyesi (2014)
 • Multidisciplinary Joint Committee on Sexual Medicine temsilcisi (2015)
 1. Üye, International Society for Sexual Medicine
 • Standardlar ve Strateji & Geliştirme Komitesi Üyesi (2012-2014)
 • Gelişmekte olan Ülkeler Cinsel Sağlık Komitesi – Afrika Bölgesi Üyesi (2012-2014)
 • İletişim Komitesi Eşbaşkanı (2014-2016)
 • ISSM University Komite Üyesi (2016)
 • Bilimsel Komite Üyesi (2017-2018)
 1. Konsültan, Allergan, Inc., Irvine, CA, ABD (2012)
 2. Konsültan – Tıbbi Yazar, Kappa Training Consultancy & Research, İstanbul (2013)
 3. Komite Üyesi, Disorders of orgasm and ejaculation in men, 4th International Consultation on Sexual Medicine (ICSM)(2015)
 4. Üye, Prostat Kanseri Derneği (2014)
 5. Uluslararasi HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (2014)
 • Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hakem, Journal of Andrology (2008)
 • Hakem, International Journal of Andrology (2009)
 • Hakem, International Journal of Impotence Research (2010)
 • Hakem, Journal of Urology (2010)
 • Hakem, Andrologia (2010)
 • Hakem, Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations (2010)
 • Hakem, Journal of Sexual Medicine (2011)
 • Hakem, Asian Journal of Andrology (2012)
 • Hakem, Andrology (2012)
 • Hakem, Drugs & Aging (2012)
 • Hakem, Journal of Endourology (2013)
 • Hakem, Sexual Medicine Reviews (2013)
 • Hakem, Sexual Medicine Open Acess Journal (2013)
 • Hakem, Urology (Gold Journal) (2013)
 • Hakem,Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Atip-Avenir Program (2013)
 • Hakem, International Brazilian Journal of Urology (2013)
 • Hakem, Reviewer, Indian Journal of Urology (2013)
 • Hakem, Current Drug Safety (2013)
 • Hakem, Saudi Medical Journal (2014)
 • Hakem, Türk Üroloji Dergisi (2014)
 • Hakem, Expert Opinion on Biological Therapy (2014)
 • Hakem, Turkish Journal of Medical Sciences (2015)
 • Hakem, Journal of Sex & Marital Therapy (2015)
 • Hakem, Translational Andrology and Urology (2015)
 • Hakem, European Urology (2015)
 • Hakem, European Urology Focus (2015)
 • Hakem, Urologia Internationalis (2016)
 • Hakem, Investigative and Clinical Urology (2016)
 • Hakem, Springer Plus (2016)
 • Hakem, BMJ Open (2016)
 • Hakem, Sexual and Relationship Therapy (2016)
 • Hakem, Canadian Urological Association Journal (2016)
 • Hakem, Archivos Españoles de Urologia (2016)
 • Hakem, The Aging Male (2016)
 • Yardımcı Editör, Sexual Medicine Open Access Journal (2013)
  • “Survey of the Litterature” bölüm editörü (2013 – 2016)
 • Yardımcı Editör, Sexual Medicine Reviews (2014)
 • Yardımcı Editör, Journal of Sexual Medicine (2016)
 • Danışma Kurulu Üyeliği, Türkiye Klinikleri Dergileri (2015)
 • Editör, European Society for Sexual Medicine Web sayfası, Guidelines in Sexual Medicine Bölümü (2010 – 2016) (essm.org/sexualmedicine/guidelinesinsexualmedicine.html)
 • Editör, European Society for Sexual Medicine Web sayfası (2016)
 1. Amsterdam Genç Bilimadamı Ödülü. Amsterdam, 2012.
 2. Journal of Clinic and Analytical Medicine, En iyi Makale Ödülü,2013.
 3. Gilead Fellowship Ödülü, 2015.
 4. AJA Outstanding Reviewer Award, 2016
 1. 6th European Urology Residents Education Programme (EUREP). Prague, 2008.
 2. Türk Üroloji Yeterlilik Belgesi. İzmir, 2010.
 3. European Society for Sexual Medicine, European School of Sexual Medicine Education Programme. Oxford, 2010.
 4. Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) Program, Miami, A.B.D., 2011
 5. Tulane University Institutional Animal Care and Use Program, New Orleans, A.B.D., 2011
 6. Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). Amsterdam, 2012.
 7. EAU Masterclass in Urology, Salzburg, 2014
 8. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), İstanbul, 2013
 9. Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, Ankara, 2015
 10. İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, Ankara, 2015

Yaşam boyu Prematur Ejakülasyon Hastalarında Dapoxetin – Sildenafil Kombinasyon Tedavisinin Etkinliği ve Güvenirliği, NeuTec İlaç, Istanbul. (Baş Araştırmacı)

 1. “Erektil Disfonksiyonlu Olguya Yaklaşım: Tanı ve Değerlendirme,” 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 2009.
 2. “Erkek cinsel fonksiyon bozuklugunda standart tanı ve degerlendirme,” Güncel Androloji Sempozyumu, İstanbul, 2010.
 3. “New insights into the clinical aspects of Premature Ejaculation,”European Society of Sexual Medicine (ESSM) Annual Congress, Malaga, 2010.
 4. “Kılavuz saati-EAU ve AUA kılavuzları ne diyor?,” 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, Antakya, 2011.
 5. “Testosterone Replacement Therapy,” American Pharmacist Association Annual Meeting & Exposition, New Orleans, 2012.
 6. “Delayed Ejaculation – What (…if anything) do we know?,”World Meeting on Sexual Medicine, Chicago, 2012.
 7. “Risk Factor and Lifestyle Management in the ED Patient: Is it worth the work?,” European Society of Sexual Medicine (ESSM) Annual Congress, Amsterdam, 2012.
 8. “International Panel of Experts to Develop Evidence-Based Clinical Guidelines for the Evaluation and Management of Premature Ejaculation,” South Asian Society of Sexual Medicine, Bangalore, 2013
 9. “Animal Models for Research in Sexual Medicine,” South Asian Society of Sexual Medicine (SASSM), Inaugural Conference, Bangalore, 2013
 10. “What are the scientific publication types? How to plan a prospective randomized trial?,” Scientific and Occupational Leadership Camp for Young Urologists (SOLC), Antalya, 2013
 11. “What are the ethical issues to be considered while writing a scientific article?,” Scientific and Occupational Leadership Camp for Young Urologists (SOLC), Antalya, 2013.
 12. “Pelvik/Kavernozal Sinir Stimülasyonu,” 10. Ulusal Androloji Derneği Kongresi, Bodrum, 2013.
 13. “Hipogonadism ve testosterone replasman tedavisi”Genital Sistem Patolojilerinde Hormonal Tedavide Yenilikler, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji A.D., Androloji Bilim Dalı, 2013
 14. “Bilimsel makale nasıl yazılır – Özet ve Giriş nasıl yazılmalıdırBüyük Üroloji Buluşması, Antalya, 2013.
 15. “Prematür ejakulasyon Büyük Üroloji Buluşması, Antalya, 2013.
 16. Peyronie Hastalığının medikal tedavisinde yenilikler” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiÜroloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Programı, İstanbul, 2013
 17. Pharmacology of premature ejaculation – A critical reappraisalEuropean Society of Sexual Medicine (ESSM) Annual Congress, İstanbul, 2014.
 18.  “Current Treatment Modalities in Premature Ejaculation” Avrasya Androloji Zirvesi, St. Petersburg, 2014.
 19. Premature ejaculation: Update on management (Etiology and Diagnosis)”16th World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paolo, 2014.
 20. “Delayed Ejaculation/Anorgasmia,” 16th World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paolo, 2014.
 21. “Take Home Message on Ejaculation,” 16th World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paolo, 2014.
 22. “Take Home Message on Basic Science,” 16th World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paolo, 2014.
 23. Prematür Ejakülasyon Tedavisinde Güncel Tedavi,”23th National Urology Congress, Antalya, 2014.
 24. “Prematür ejekülasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar,”Urolithiasis and Uroinnovation Symposium, Denizli, 2014.
 25. Premature ejaculation – a translational update 2015,” 17th Congress of the ESSM, Copenhagen, 2015.
 26. “Premature ejaculation, delayed ejaculation and anejaculation” 17th Congress of the ESSM, Copenhagen, 2015
 27. Prematür Ejakülasyon Tedavisinde Güncel Tedavi,”Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Toplantısı, İstanbul, 2015.
 28. “Androlojide Cerrahi Yaklaşımlar,”Ürolojik Cerrahi Derneği Toplantısı, Ordu, 2015.
 29. Ejaculatory Disorders with an emphasis on PE,” 3rd Biannual Meeting of the Middle East Society for Sexual Medicine (MESSM), Cairo, 2015
 30. “New Insights on premature ejaculation,” Israeli Society for Sexual Medicine Annual Meeting, Galilee, 2015
 31. “Animal models for research in sexual medicine,” Israeli Society for Sexual Medicine Annual Meeting, Galilee, 2015
 32. “Difficult cases of ejaculatory disorders: practical tips,” 18th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Madrid, February, 2016
 33. “Return to pretreatment status: myth or reality?”3rd Friends of Israel Urological Symposium (FOIU), Tel Aviv, July, 2016
 34. “Intralesional treatment: Is there a real breakthrough?”3rd Friends of Israel Urological Symposium (FOIU), Tel Aviv, July, 2016
 35. Relationship between chronic prostatitis and premature ejaculation” 20th World Meeting on Sexual Medicine, Beijing, September, 2016 (Moderator)
 36. “On demand versus daily pharmacotherapy for PE” 20th World Meeting on Sexual Medicine, Beijing, September, 2016
 37. “Management of ejaculatory dysfunction” 20th World Meeting on Sexual Medicine, Beijing, September, 2016
 38. The role of the pelvic floor in male sexual dysfunction,” 19th Congress of the ESSM, Nice, 2017.
 39. “Prematür Ejakülasyon,” 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016.
 40. “HIV / Hipogonadizm Değerlendirmesi,” Klinik HIV . AIDS Kongresi, Antalya, 2016
 41. Araştırma Konusunun Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli? Neyi Araştırmalıyız?” Türk Üroloji Akademisi Akademik Gelişim Programı, Darıca 2016.
 42. “Men’s sexual health: Focus on ED, LiSWT and testosterone replacement therapy” 32nd Congress of the EAU, London, 2017 (Poster Oturum Başkanlığı)
 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. “Retroperitoneal textiloma mimicking a renal tumor: case report,” Agras K, Serefoglu EC, Duran E, Gurdal M, Kayigil O.Int Urol Nephrol.39(2): 401-3, 2007.

 

A2. “Effects of transanal pelvic plexus stimulation on penile erection: clinical implications.” Kayigil O, Agras K, Gurdal M, Serefoglu EC, Okulu E, Ucgul Y. Int Urol Nephrol. 39(4): 1195-201, 2007.

 

A3. “Ossification of renal cell carcinoma: a favorable marker,”Serefoglu EC, Yazgan AK, Altinova S, Ozdemir AT, Akincioglu E, Balbay MD. Centr Eur J Med. 41(1): 125-7, 2009.

 

A4. “Problems in understanding the Turkish translation of the International Index of Erectile Function,”Serefoglu EC, Atmaca AF, Dogan B, Altinova S, Akbulut Z, Balbay MD.J Androl.29(4):369-73, 2008.

 

A5. “Re: Relationship Between Lower Urinary Tract Symptoms and Erectile Dysfunction: Results From the Boston Area Community Health Survey S. T. Brookes, C. L. Link, J. L. Donovan and J. B. McKinlay,”Serefoglu EC, Ozdemir AT, Balbay MD. J Urol. 180(2): 787-8, 2008.

 

A6. “Clinicopathological features and survival rates of patients with renal cell carcinoma under 50 years of age,” Atmaca AF, Bayrak O, Kandemir O, Serefoglu EC, Culha IE, Canda AE, Balbay MD. Centr Eur J Med.3(4): 453-8, 2008.

 

A7. “Re: Effect of Saw-Palmetto soft gel capsule on lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia: a randomized trial in Shanghai, China,”Ozdemir AT, Serefoglu EC, Balbay MD. J Urol.;180(3):1188, 2008.

 

A8. “Re: The 20-Core Prostate Biopsy Protocol – A New Gold Standard? V. Ravery, S. Dominique, X. Panhard, M. Toublanc, L. Boccon-Gibod and L. Boccon-Gibod,”Serefoglu EC, Ozdemir AT, Balbay MD. J Urol. 180(5): 2256-7, 2008.

 

A9. “Time-dependent changes in biomechanical properties of four different synthetic materials in a rabbit model and the importance in respect to sling surgery,” Atmaca AF, Serefoglu EC, Eroglu M, Gurdal M, Metin A, Kayigil O. Urol Int. 81(4):456-61, 2008.

 

A10. “Penile blood cyclic guanosin monophosphate level is associated with penile Doppler ultrasound parameters,” Serefoglu EC, Erdamar H, Ozdemir AT, Atmaca AF, Berktas M, Balbay MD.  Int J Impot Res. Jan-Feb;21(1):51-6, 2009.

 

A11. “Uroflowmetric assessment of acute effects of sildenafil on the voiding of men with erectile dysfunction and symptomatic benign prostatic hyperplasia,” Guven EO, Balbay MD, Kilciler M, Serefoglu EC. Int Urol Nephrol. 41(2):287-92, 2009.

 

A12. “Turkish validation of the Premature Ejaculation Diagnostic Tool and its association with intravaginal ejaculatory latency time,”Serefoglu EC, Cimen HI, Ozdemir AT, Symonds T, Berktas M, Balbay MD. Int J Impot Res. 21(2):139-44, 2009.

 

A13. “Comparison of outcomes of percutaneous nephrolithotomy on patients with normal and malformed kidneys,”Atmaca AF, Canda AE, Ozdemir AT, Serefoglu EC, Dogan B, Balbay MD. Turk J Med Sci. 39(4): 599-605, 2009.

 

A14. “Slow Zoledronic Acid Releasing Testis Prostheses in the Treatment of Prostate Cancer Patients with Bone Metastases,”Serefoglu EC, Balbay MD.  Medical Hypotheses. 73(3):387-8, 2009.

 

A15. “Re: High Anterior Release of the Levator Fascia Improves Sexual Function Following Open Radical Retropubic Prostatectomy,”Serefoglu EC, Atmaca AF, Balbay MD. J Urol. 182(2):805-6, 2009.

 

A16. “Re: Outcomes Following Partial Nephrectomy by Tumor Size,”Cimen HI, Serefoglu EC, Balbay MD. J Urol. 182(3):1232, 2009.

                                 

A17. “Re: Renal Apoptosis Following Carbon Dioxide Pneumoperitoneum in a Rat Model,”Cimen HI, Serefoglu EC, Balbay MD.J Urol. 182(4):1654-5, 2009.

 

A18. “Re: Does Previous Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Affect the Performance and Outcome of Percutaneous Nephrolithotomy?,”Cimen HI, Serefoglu EC, Balbay MD. J Urol. 182(5):2534-5, 2009.

 

A19. “Botulinum toxin-A injection may be beneficial in the treatment of life-long premature ejaculation,” Serefoglu EC, Silay MS. Medical Hypotheses. 74(1):83-4, 2010.

 

A20. “The Actual Incidence of Papaverine Induced Priapism in Patients with Erectile Dysfunction Following Penile Color Doppler Ultrasonography,” Kilic M, Serefoglu EC, Ozdemir AT, Balbay MD. Andrologia. 42(1):1-4, 2010.

 

A21. The Incidence and Management of Pleural Injuries Occurring during Open Nephrectomy,” Atmaca AF, Canda AE, Serefoglu EC, Altinova S, Ozdemir AT, Balbay MD. Adv Urol.2009:948906.

 

A22. “Factors affecting urethral stricture development after radical retropubic prostatectomy,” Altinova S, Serefoglu EC, Ozdemir AT, Atmaca AF, Akbulut Z, Balbay MD. Int Urol Nephrol. 41(4):881-4, 2009.

                             

A23.  “T-786C Polymorphism in promoter of eNOS gene as genetic risk factor in patients with erectile dysfunction in Turkish population,”Sinici I, Guven EO, Serefoglu EC, Hayran M. Urology. 75(4):955-60, 2010.

 

A24. “The distribution of patients who seek treatment for the complaint of ejaculating prematurely according to the four premature ejaculation syndromes,”Serefoglu EC, Cimen HI, Atmaca AF, Balbay MD. J Sex Med. 7(2 Pt 1):810-5, 2010.

 

A25. “Efficacy and safety of zoledronic acid in the treatment of glucocorticoid induced osteoporosis,”Serefoglu EC, Tandogdu Z.Therapeutics and Clinical Risk Management. 25(6): 219-23, 2010.

 

A26. “Prevalence of the Complaint of Ejaculating Prematurely and the Four Premature Ejaculation Syndromes: Results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health Survey‏,Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadioglu A. J Sex Med. 8(2):540-8, 2011.

 

A27. “The Comparison of Premature Ejaculation Assessment Questionnaires and Their Sensitivity for the Four Premature Ejaculation Syndromes: Results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health Survey‏,Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadioglu A. J Sex Med. 8(4):1177-85, 2011.

 

A28. “Escitalopram Treatment for Premature Ejaculation has a Negative Effect on Semen Parameters,” Koyuncu HH, Serefoglu EC, Yencilek E, Atalay H, Akbas N, Sarica K. IJIR. 23(6):257-61, 2011.

 

A29. “Treatment of Peyronie’s Disease: 2012 Update,”Serefoglu EC, Hellstrom WJ. Curr Urol Rep. 12(6):444-52, 2011.

 

A30. The False Diagnosis of Venous Leak: Prevalence and Predictors-A Comment,”Serefoglu EC, Sikka S, Hellstrom WJG. J Sex Med. 9(1):332-3, 2012.

 

A31. “How reliable is 12-core biopsy procedure in the detection of prostate cancer?,”Serefoglu EC, Altinova S, Ugras, NS, Akincioglu E, Asil E, Balbay MD. Can Urol Assoc J, 2:1-6, 2012.

 

A32.  “Bother index can be used in deciding how the symptom nocturia itself is important clinically,” Ozdemir AT, Cimen HI, Altinova S, Atmaca AF, Serefoglu EC, Balbay MD. Turkish Journal of Medical Sciences, 42 (4):605-611, 2012.

 

A33. “Re: Long-Term Infection Outcomes after Original Antibiotic Impregnated Inflatable Penile Prosthesis Implants: Up to 7.7 Years of Followup,”Serefoglu EC, Mandava SH, Hellstrom WJG.J Urol;187(5):1936-7, 2012.

 

A34. “Selenium and Lycopene Attenuate Cisplatin-Induced Testicular Toxicity Associated with Oxidative Stress in Winstar Rats,” Salem EA, Salem NA, Maarouf AM, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. Urology, 79(5):1184.e1-6, 2012.

 

A35. Re: An exploration of the association between male body mass index and semen quality,Gokce A, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. Reproductive BioMedicine Online, 24(4):482, 2012

 

A36. Re: Porst H, Kim ED, Casabé AR, Mirone V, Secrest RJ, Xu L, Sundin DP, Viktrup L; LVHJ study team. Efficacy and safety of tadalafil once daily in the treatment of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia: results of an international randomized, double-blind, placebo-controlled trial,Serefoglu EC, Mitchell GC, Hellstrom WJG. Eur Urol, 61(5):e45-6, 2012.

 

A37. “Is sampling transitional zone in patients who had prior negative prostate biopsy necessary?” Dogan B, Serefoglu EC, Atmaca AF, Canda AE, Akbulut Z, Balbay MD. Int Urol Nephrol, 44(4): 1071-5, 2012.

 

A38. “Comparison of Changes in Body Image of Patients with Renal Calculi Treated by Pyelolithotomy or Percutaneous Lithotripsy,” Aglamis E, Ceylan C, Altinova S, Serefoglu EC, Beytur A.Kuwait Medical Journal,44 (2): 113 – 117, 2012.

 

A39. “Premature Ejaculation and Erectile Dysfunction Prevalence and Attitudes in the Asia-Pacific Region—A Comment,” Serefoglu EC, Direk N, Hellstrom WJG.J Sex Med, 9(5): 1488-9, 2012.

 

A40. “Long-Term Revision Rate Due to Infection in Hydrophilic Coated Inflatable Penile Prostheses: 11-Year Follow-up,”Serefoglu EC, Mandava SH, Gokce A, Chouhan JD, Wilson SK, Hellstrom WJG. J Sex Med,9(8): 2182-6, 2012.

 

A41. “RE: Penile Doppler sonographic and clinical characteristics in Peyronie’s disease and/or erectile dysfunction: an analysis of 1500 men with sexual dysfunction,” Serefoglu EC, Mandava SH, Sikka SS, Hellstrom WJG. BJU Int, 110(3): 154-5, 2012.

 

A42. “Deleterious Effects of Selective Seratonin Re-uptake Inhibitors Treatment on Semen Parameters in Patients with lifelong Premature Ejaculation,” Koyuncu HH, Serefoglu EC, Ozdemir AT, Hellstrom WJG. IJIR, 24(5):171-3, 2012.

 

A43. “Comparison of the Outcomes of the TOT Technique Using a Hand-Made TOT Material and a Commercial One,” Ozdemir AT, Altinova S, Cimen HI, Serefoglu EC, Koyuncu HH, Gurdal M.Turk J Med Sci,42(Sup.1): 1230-1234, 2012.

 

A44. Infection Retardant Coated Inflatable Penile Prostheses Reduce the Incidence of Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis,”Mandava SH, Serefoglu EC, Freier MT, Wilson SK, Hellstrom WJG.J Urol,188(5):1855-60. 2012.

 

A45. “A phase II, single-blind, randomized, crossover evaluation of the safety and efficacy of avanafil using visual sexual stimulation in patients with mild to moderate erectile dysfunction,” Hellstrom WJG, Freier MT, Serefoglu EC, Lewis RW, DiDonato K, Peterson CA.BJU International, 111(1):137-47, 2013.

 

A46. “Sexual Dysfunction Following Radical Prostatectomy,” Benson CR, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. J Androl, 33(6):1143-54, 2012.

 

A47. “Adolescent Varicocele Management Controversies,”Serefoglu EC, Saitz TR, Hellstrom WJG. Andrology,1(1):109-15, 2013.

 

A48. “New Insights on Premature Ejaculation: A Review of Definition, Classification, Prevalence and Treatment,”Serefoglu EC, Saitz TR.AJA, 14(6):822-9, 2012

 

A49. “PDE5 Inhibitor Treatment Options for Urologic and Non-Urologic Indications: 2012 Update,” Gur S, Kadowitz PJ, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. Curr Pharm Des 18(34):5590-606, 2012.

 

A50. “Androgen Deprivation Therapy Impact on QoL and Cardiovascular Health, Monitoring Therapeutic Replacement,”Trost LW, Serefoglu E, Gokce A, Linder BJ, Sartor AO, Hellstrom WJG. J Sex Med. 10(Suppl 1):84-101, 2013.

 

A51. “Re: Prevalence of ejaculatory disorders in urban men-results of a random-sample survey”Gokce A, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. Andrologia 44(6):365. 2012.

 

A52. “RE: Long-Term Infection Outcomes of 3-Piece Antibiotic Impregnated Penile Prostheses Used in Replacement Implant Surgery,”Saitz TR, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. J Urol, 189(5):1994-6, 2013.

 

A53. “Understanding the Course of Peyronie’s Disease,”Garaffa G, Trost L, Serefoglu EC, Ralph D, Hellstrom WJG. Int J Clin Pract, 67(8):781-8, 2013.

 

A54. “Is placement of pelvic drain indispensible after radical cystectomy, extended lymph node dissection and orthotopic neobladder substitution?,” Ozdemir AT, Altinova S, Serefoglu EC, Atmaca AF, Balbay MD.Turk J Med Sci, 43:263-7, 2013.

 

A55. “Premature ejaculation: do we have effective therapy?,”Serefoglu EC, Saitz TR, Trost L, Hellstrom WJ.Transl Androl Urol,2(1):45-53, 2013.

 

A56. “RE: The prevalence of premature ejaculation and its clinical characteristics in Korean men according to different definitions” Saitz TR, Serefoglu EC. Int J Impot Res, 25(4):160, 2013.

 

A57. “IFN alpha-2B and BCG therapy is an effective method in superficial bladder carcinoma,” Ozdemir AT, Altinova S, Serefoglu EC.Journal of Clinical and Analytical Medicine 3(2): 155-8, 2012.

 

A58.“An unexpected reason of urinary leakage after radical cystectomy and orthotopic urinary diversion,” Ozdemir AT, Serefoglu EC, Altinova S, Akbulut Z, Balbay MD. Journal ofClinical and Analytical Medicine. 3(3);336-7, 2011.

 

A59. “Are Expensive Instruments Necessary for Transobturator Tape Operations?” Ozdemir AT, Altinova S, Serefoglu EC, Gurdal M.Journal of Clinical and Analytical Medicine 4(1): 19-22, 2013.

 

A60. “Chronic escitalopram treatment induces erectile dysfunction by decreasing nitric oxide bioavailability mediated by increased NADPH oxidase activity and ROS production,”Kassan M, Lasker GF, Sikka SC, Mandava SH, Gokce A, Matrougui K, Hellstrom WJG, Kadowitz PJ, Serefoglu EC. Urology82(5): 1188, 2013.

 

A61. “Erectile Function Outcomes after Robot-Assisted Radical Prostatectomy: Is It Superior to Open Retropubic or Laparoscopic Approach?,” Isgoren AE, Saitz TR, Serefoglu EC. Sexual Medicine Reviews 2(1): 10-24, 2014.

 

A62. “The Pre-Treatment Prevalence and Types of Sexual Dysfunction Among Patients Diagnosed with Prostate Cancer”Saitz TR, Serefoglu EC, Trost L, Hellstrom WJG. Andrology 1(6): 859-63, 2013.

 

A63. “Re- Pharmaco-induced Erections for Penile Color Doppler Ultrasound: Oral PDE5 Inhibitors or Intracavernosal Injection?,” Akcay M, Serefoglu EC.IJIR26(3): 120, 2014.

 

A64. “Factors Predictive of Pain During Cystoscopy:A Prospective Study,”Ozdemir AT, Altinova S, Koyuncu HH, Serefoglu EC, Balbay MD.

J Clin Anal Med. 5(3): 188-92, 2014.

 

A65. “Re: The global online sexuality survey (GOSS): The United States of America in 2011 Chapter III–Premature ejaculation among English-speaking male Internet users,”Saitz TR, Serefoglu EC. J Sex Med11(5): 1349-50, 2014.

 

A66. “RE: Peyronie’s disease plaque calcification – prevalence, time to identification, and development of a new grading calcification,” Yuruk E, Serefoglu EC.J Sex Med. 11(5):1351, 2014.

 

A67. “RE: Baseline Characteristics from an Ongoing Phase 3 Study of Collagenase Clostridium Histolyticum in Patients with Peyronie’s Disease,” Dincer M, Serefoglu EC.J Sex Med. 11(5):1350, 2014.

 

A68. “Effect of  Botulinum-A Toxin Injection into Bulbospongiosus Muscle on Ejaculation Latency in Male Rats,” Serefoglu EC, Hawley WR, Lesker GF, Grissom EM, Sikka SC, Dohanich GP, Hellstrom WJG.J Sex Med. 11(7):1657-63, 2014.

 

A69. “Editorial Comment: The 5-HT2C Receptor Gene Cys23Ser Polymorphism influences the Intravaginal Ejaculation Latency Time in Dutch Caucasian Men with Lifelong Premature Ejaculation,” Saitz TR, Serefoglu EC.Asian J Androl. 16(4):643, 2014.

 

A70. Dapoxetine and the treatment of premature ejaculation,” Sangkum P, Badr R, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. Transl Androl Urol,2(4):301-311, 2013

 

A71. “An Update of the International Society of Sexual Medicine’s Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Premature Ejaculation,”Althof SE, McMahon CG, Waldinger MD, Serefoglu EC,Shindel A, Adaikan G, Becher E, Dean J, Giuliano F, Hellstrom WJG, Giraldi A, Glina S, Incrocci L, Jannani E, McCabe M, Parish S, Rowland D, Segraves RT, Sharlip I, Torres LO. J Sex Med. 11(6):1392-422, 2014.

 

A72. “What Can Be Done to Maintain Men’s Health: Perspectives from the EAU Young Academic Urologists Working Party (YAUWP) Men’s Health Group,”Serefoglu EC, Gratzke C, Verze P.Eur Urol. pii: S0302-2838(14)00315-7, 2014.

 

A73.An Evidence-Based Unified Definition of Lifelong and Acquired Premature Ejaculation: Report of the International Society for Sexual Medicine (ISSM) Second Ad Hoc Committee for the Definition of Premature Ejaculation,” Serefoglu EC, Althof SE, McMahon CG, Waldinger MD,Shindel A, Adaikan G, Becher E, Dean J, Giuliano F, Hellstrom WJG, Giraldi A, Glina S, Incrocci L, Jannani E, McCabe M, Parish S, Rowland D, Segraves RT, Sharlip I, Torres LO.J Sex Med. 11(6):1423-41, 2014.

 

A74. The Incidence of Postoperative Ileus in Patients who Underwent Robotic Assisted Radical Prostatectomy,”Ozdemir AT, Altinova S, Koyuncu H, Serefoglu EC, Cimen HI, Balbay MD. Cent European J Urol 67: 19-24, 2014.

 

A75. “Is There a Correlation Between Intravaginal Ejaculatory Latency Time and Enuresis? An Exploratory Study” Koyuncu H, Serefoglu EC, Karacay S, Ozdemir AT, Kalkan M, Yencilek F. Cent European J Urol 67: 74-78, 2014.

 

A76. “Advances in Treating Premature Ejaculation,” Cayan S, Serefoglu EC.F1000Prime Rep. 8;6:55, 2014.

 

A77.“Re: Associations Between Premature Ejaculation, Lower Urinary Tract Symptoms, and Erectile Dysfunction in Middle-Aged Korean Policemen”Dincer M, Serefoglu EC.J Sex Med. 11(8):2125, 2014.

 

A78. “The Direction and Severity of Penile Curvature Does Not Have an Impact on Concomitant Vasculogenic Erectile Dysfunction in Patients with Peyronie’s Disease” Serefoglu EC, Trost L, Sikka SC, Hellstrom WJG. Int J Impot Res. 27(1):6-8, 2015

 

A79. “Sexual Dysfunction in 2014: Men enjoy a year of significant progress”Saitz TR, Serefoglu EC. Nat Rev Urol. 12(2):73-4, 2015.

 

A80. “On-Demand D-Modafinil may be an Effective Treatment Option for Lifelong Premature Ejaculation: A Case Report,”Serefoglu EC. Andrologia. 2016 Feb;48(1):121-2.

 

A81. “Commentary on: Does surgeon subjective nerve sparing score predict recovery time of erectile function following robot-assisted radical prostatectomy?”Serefoglu EC.J Sex Med. 12(6):1497-8, 2015.

 

A82. “Commentary on: Efficacy and safety of the coadministration of tadalafil once daily with finasteride for 6 months in men with lower urinary tract symptoms and prostatic enlargement secondary to benign prostatic hyperplasia.”Serefoglu EC.Sex Med 2015;3:1–6

 

A83. “Commentary on: Tadalafil for prevention of erectile dysfunction after radiotherapy for prostate cancer: The Radiation Therapy Oncology Group [0831] randomized clinical trial.”Serefoglu EC. Sex Med 2015;3:1–6

 

A84. “Commentary on: Sildenafil citrate improves erectile function after castration in a rat model.”Serefoglu EC. Sex Med 2015;3:1–6

 

A85. “Entecavir Treatment may be Associated with Decreased Libido in Male Patients with Chronic Hepatitis B: Report of 2 Cases,”Turker K, Sonbahar E, Serefoglu EC, Fidan MK, Vardar MK. Andrologia. 2016 Jun;48(5):605-606.

 

A86. “Re: Effect of Tadalafil Once Daily on Penile Length Loss and morning Erections in Patients After Bilateral Nerve-sparing Radical Prostatectomy: Results from a Randomized Controlled Trial,” Culha MG, Pastuszak A, Serefoglu EC. Urology. 2015 Dec;86(6):1242-3.

 

A87. “HIV and Men,” Cimen HI, Parnham AS, Serefoglu EC. (Sexual Medicine Reviews dergisinde yayına kabul edilmiştir)

 

A88. Advances in understanding and treatingpremature ejaculation,” Saitz TR, Serefoglu EC. Nat Rev Urol.2015 Nov;12(11):629-40.

 

A89. “The Effects of Four Different Suture Materials on Penile Tissue of Rats,” Tuken M, Altinay S, Temiz MZ, Cakir OO, Aykan S, Semercioz A, Serefoglu EC. Int JImpot Res. 2016 Mar-Apr;28(2):50-3.

 

A90. “Feasibility and safety of conservative surgery for the treatment of spermatic cord leiomyosarcoma,” Bozzini G, Albersen M, Romero Otero J, Margreiter M, Garcia Cruz E, Mueller A, Gratzke C, Serefoglu EC, Martinez Salamanca JI, Verze P.Int J Surg. 2015 Nov 11. pii: S1743-9191(15)01316-3.

 

A91. “The Accuracy of References in The Journal of Urology” Cimen HI, Saitz TR, Serefoglu EC. J Urol. 2016 Jun;195(6):1952-5.

 

A92. “Preserving Erectile Function After Robot Assisted Radical Prostatectomy,” Culha MG, Serefoglu EC (Robotics & Laparoscopy e-dergisinde yayına kabul edilmiştir)

 

A93. “Catheter dwell time and diameter affect the recurrence rates after internal urethrotomy,” Yuruk E, Yentur S, Cakir OO, Ertas K, Serefoglu EC, Semercioz A.Turk J Urol. 2016 Sep;42(3):184-9.

 

A94. “Delay Of Surgical Treatment Of Penile Fracture Results In Poor Functional Outcome: Results From A Large Retrospective Multicentric European Study,”Bozzini G, Albersen M, Romero Otero J, Margreiter M, Garcia Cruz E, Mueller A, Gratzke C, Serefoglu EC, Martinez Salamanca JI, Verze P. (Accepted for publication in the EU Focus)

 

A95. “Global minimally invasive pyeloplasty study in children: results from the pediatric urology expert group of the EAU young academic urologists working party,” MS Silay, R Kocvara, S Undre, AF Spinoit, G Grimsby, T Garmanova, Tandogdu Z, Guttila A, Sancaktutar AA, Haid B, Waldert M, Goyal A, Serefoglu EC, Baldassare E, Manzoni G, Radford A, Subramaniam R, Fiala V, Cheriam A, Hoebeke P, Gargollo P, Yuriy R, Zattoni F, Koh C. J Pediatr Urol. 2016 Aug;12(4):229.e1-7.

 

A96. “On-Demand Modafinil Improves Ejaculation Time and Patient Reported Outcomes in Men with Lifelong Premature Ejaculation” Tuken M, Kiremit MC, Serefoglu EC.Urology. 2016 Aug;94:139-42.

 

A97. “A novel dosimeter for measuring radiation exposure during percutaneous nephrolithotomy: Instadose™,” Yuruk E, Gureser G, Tuken M, Ertas K, Serefoglu EC. Cent Uropean J Urol. 2016;69(2):198-203.

 

A98. “The Attitudes of Sexual medicine Specialists Towards Premature Ejaculation Diagnosis and Therapy,” Lowenstein L, Shechter A, Serefoglu EC, Reisman Y.SexMed. 2016 Sep;4(3):e209-16.

 

A99. “The Epidemiology of Premature Ejaculation,” Saitz TR, Serefoglu EC. Transl Androl Urol. 2016 Aug;5(4):409-15.

 

A100. “Classification and definition of premature ejaculation,” Parnham A,Serefoglu ECTransl Androl Urol. 2016 Aug;5(4):416-23.

 

A101. “Retrograde Ejaculation, Painful Ejaculation and Haematospermia,” Parnham A,Serefoglu EC. Transl Androl Urol. 2016 Aug;5(4):592-601.

 

A102. “Neutrophil to lymphocyte ratio is elevated in recurring non-muscle invasive bladder cancer,” Yuruk E, Gonultas S, Serefoglu EC, Muslumanoglu AY (Accepted for publication in the Turkish Journal of Medical Sciences)

 

A103. Computerized tomography attenuation values can be used to differentiate hydronephrosis from pyonephrosis,”Yuruk E, Tuken M, Sulejman S, Colakerol A, Serefoglu EC, Sarica K, Muslumanoglu AY.(Accepted for publication in the World J Urol)

 

A104. “Sexuality following Radical Prostatectomy: Is Restoration of Erectile Function Enough?Fode M, Albersen M, Serefoglu EC(Accepted for publication in the Sexual Medicine Reviews)

 

A105. “The Association Between Seminal Vesicle Size and Duration of Abstinence from Ejaculation,” Yuruk E, Pastuszak AW, Suggs JM, Colakerol A, SerefogluEC(Accepted for publication in the Andrologia)

 

A106. “Diabetes and Sexuality,” Kiziliay F, Gali HE, SerefogluEC(Accepted for publication in the Sexual Medicine Reviews)

 

A107. “Glucagon Like Peptide-1 Receptor Agonists May Ameliorate The Metabolic Adverse Effect Associated With Antiretroviral Therapy, Culha MG, Inkaya AC, Yildirim E, Unal S, Serefoglu EC. Med Hypotheses. 2016 Sep;94:151-3.

 

A108. Editorial comment regarding “Multivariate analyses of the factors associated with sexual intercourse, marriage, and paternity of hypospadias patients,”Serefoglu ECJ Sex Med. 2016 Oct;13(10):1496.

 

A109. “Urogenital Myiasis Caused by Psychoda Albipennis: A Case Report,” Culha MG, Turker K, Ozsoy S, Serefoglu EC (Saudi Medical Journaldergisinde yayına kabul edilmiştir)

 

A110. Post-Finasteride Syndrome: An underestimated phenomenon,” Cakir OO, Serefoglu EC.Urol Androl Open J. 2016; 1(1): e3-e4.

 

A111. “Commentary: Prolonged Exposure to Acetaminophen During Pregnancy Reduces Testosterone Production by the Human Fetal Testis,”Culha MG, Serefoglu EC (Ann Transl Meddergisinde yayına kabul edilmiştir)

 

A112. “Sexual Function may be Impaired During Pregnancy in Adolescent Women,” Tasdemir N, Celik C, Abali R, Ozer I, Culha MG, Serefoglu EC.(Sex Relation Therdergisinde yayına kabul edilmiştir)

 

A113. Invited Commentary on “Post-orgasmic illness syndrome: Where are we?”Serefoglu EC. (J Sex Meddergisinde yayına kabul edilmiştir))

 

 

 

 

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

B1. “Problems in understanding of the Turkish translation of international index of erectile function,”Serefoglu EC, Atmaca AF, Dogan B,Altinova S, Akbulut Z, Balbay MD. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.

 

B2. “Are patients admitted to urology clinic aware of smoking being a risk factor for bladder cancer?” Atmaca AF, Serefoglu EC, Ozdemir AT, Altinova S. Akbulut Z. Balbay M.D. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.

 

B3. “The influence of patient age, education level and household income level on the Turkish translation of international prostatic symptom score,” Atmaca AF, Serefoglu EC, Ozdemir AT, Dogan B,Akbulut Z, Balbay MD. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.

 

B4. “Effects of catheter type on stone composition and incidence in rat bladder,” Ozdemir AT, Cirak T, Serefoglu EC,Altinova S, Atmaca AF, Balbay MD et al. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.

 

B5. “Histological changes induced by different types of catheters in rat bladder,” Ozdemir AT, Serefoglu EC, Ugras NS, Guney G, Akbulut Z, Balbay MD. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.

 

B6. “Bother index can be used in deciding how the symptom nocturia itself is important clinically,” Ozdemir AT, Cimen HI, Altinova S, Atmaca AF, Serefoglu EC, Balbay MD. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.

 

B7. “Correlation between serum lipid levels and lower urinary tract symptoms in men,” Guven EO, Akcin S, Atmaca AF, Serefoglu EC, Balbay MD, Gorur S, Kiper AN. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.

 

B8. “Early complete healing of urethrovesical anastomosis reflected by catheter removal time reduces the risk of urethral stricture after radical prostatectomy,” Altinova S, Serefoglu EC, Ozdemir AT, Atmaca AF, Akbulut Z, Balbay MD. et al. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.

 

B9. “Assessment of the acute effect and safety of sildenafil with uroflowmetric parameters in men with erectile dysfunction and symptomatic benign prostatic hyperplasia,” Guven EO, Kiper AN, Balbay MD, Serefoglu EC. EAU 7th Central European Meeting, Zagreb, 2007.

 

B10. “Can penile blood be a marker to predict the erectile capacity?”Serefoglu EC, Erdamar H, Ozdemir AT, Atmaca AF, Bektas M, Balbay MD.10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lisbon, 2007.

 

B11. “Saturation prostatic biopsy using perineal brachytherapy template: Preliminary results,” Atmaca AF, Ugras NS, Dogan B, Serefoglu EC, Canda AE, Balbay MD. EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana, October 2008.

 

B12a. “Comparison of outcomes of percutaneous nephrolithotomy on normal subjects and patients with kidney malformations,”Atmaca AF, Canda AE, Ozdemir AT, Serefoglu EC, Dogan B, Balbay MD. EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana, October 2008.

 

B12b “Comparison of outcomes of percutaneous nephrolitotomie on normal subjects and patients with kidney malformations,” Atmaca AF, Canda AE, Ozdemir AT, Serefoglu EC, Dogan B, Balbay MD. 49. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie e.V. Heilbronn, 2008.

 

B13. “The actual incidence of papaverine induced priapism in patients with erectile dysfunction following penile color Doppler ultrasonography,”Serefoglu EC, Kilic M, Ozdemir AT, Atmaca AF, Balbay MD. Joint Meeting of the European (ESSM) and International (ISSM) Societies for Sexual Medicine, Brussels, December 2008.

 

B14. “Turkish validation of the Premature Ejaculation Diagnostic Tool and its association with intravaginal ejaculatory latency time,” Serefoglu EC, Cimen HI, Ozdemir AT, Symonds T, Berktas M, Balbay MD. Joint Meeting of the European (ESSM) and International (ISSM) Societies for Sexual Medicine, Brussels,  December 2008.

 

B15. “Antimicrobial activity evaluations of four different types of urethral catheters,” Aslan B, Serefoglu EC, Cirak T, Acikgoz ZC, Denkbas EB. 24th Annual EAU Congress, Stockholm, March 2009.

 

B16. “The impact of demographic properties on the severity of the complaint of ejaculating prematurely,”Serefoglu EC, Cimen HI, Atmaca AF, Balbay MD. 3rd ICSM Meeting, Paris, July 2009.

 

B17. “The distribution of patients with the complaint of ejaculating prematurely according to the premature ejaculation syndromes,”Serefoglu EC, Cimen HI, Atmaca AF, Balbay MD. 3rd ICSM Meeting, Paris, July 2009.

 

B18. “Sildenafil citrate increases time to ejaculate without changing the patient-reported outcomes,”Serefoglu EC, Cimen HI, Ozdemir AT, Atmaca AF, Balbay MD. 3rd ICSM Meeting, Paris, July 2009.

 

B19. “Is transitional zone sampling of the prostate necessary during repeat biopsies in patients with prior negative biopsies,” Dogan B, Serefoglu EC, Atmaca AF, Canda AE, Akbulut Z, Balbay MD. 9th International Prostate Forum, Izmir, October 2009.

 

B20 “Transrectal saturation biopsy technique including extended 5 peripheral zone regions in addition to anterior horns and transitional zones,” Atmaca AF, Ugras NS, Ozcan MF, Canda AE, Serefoglu EC, Balbay MD. 9th International Prostate Forum, Izmir, October 2009.

 

B21. “The international index of erectile function: Does mode of administration affect its psychometric properties?”Serefoglu EC, Dogan B, Cimen HI, Bas F. 12th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Lyon, November 2009.

 

B22. “How reliable is 12-core prostate biopsy procedure in the detection of prostate cancer?”Serefoglu EC, Altinova S, Ugras NS, Akincioglu E, Asil E, Balbay MD. 25th Annual EAU Congress, Barcelona, April 2010)

 

B23. “Tissue sampling is not adequate in the detection of prostate cancer in transition zone” Dogan B, Serefoglu EC, Atmaca AF, Canda AE, Akbulut Z, Balbay MD. 25th Annual EAU Congress, Barcelona, April 2010)

 

B24.“The comparison of premature ejaculation assessment questionnaires in four premature ejaculation syndromes: Results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health survey,” Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadıoğlu A. 13th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Malaga, November 2010.

 

B25. “Prevalence of the four premature ejaculation syndromes: Results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health survey‏,”Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadıoğlu A. 13th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Malaga, November 2010.

 

B26. “Escitalopram Treatment for Premature Ejaculation has a Negative Effect on Semen Parameters,” Koyuncu HH, Serefoglu EC, Yencilek E, Atalay H, Akbas N, Sarıca K. 13th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Malaga, November 2010.

 

B27. “Sildenafil may Reverse Erectile Dysfunction Caused by 5-Alpha Reductase Inhibitors” Pinsky M, Serefoglu EC, Gur S, Sikka SC, Tracey A, Harbin A, Hellstrom WJG. Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) Annual Fall Meeting, Las Vegas, November 2011.

 

B28. “Selenium and Lycopene Attenuate Cisplatin-Induced Testicular Toxicity Associated with Oxidative Stress” Salem EA, Salem NA, Maarouf AM, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) Annual Fall Meeting, Las Vegas, November 2011.

 

B29a. “Assessment of Intravaginal Ejaculatory Time in Lifelong Premature Ejaculation Patients with and without Monosymptomatic Enuresis” Koyuncu H, Serefoglu EC, Karacay S, Ozdemir AT, Yencilek F. Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) Annual Fall Meeting, Las Vegas, November 2011.

 

B29b. “Assessment of Intravaginal Ejaculatory Time in Lifelong Premature Ejaculation Patients with and without Monosymptomatic Enuresis” Koyuncu H, Serefoglu EC, Karacay S, Ozdemir AT, Yencilek F. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, Atlanta, May, 2012.

 

B30. “Nutricophore of Folates, 4-Hydroxy-2,5,6 Triaminopyrimidine, Enhances Relaxation of Rat Corpus Cavernosum Strips Precontracted with Noradrenaline” Rezk B, Serefoglu EC, Abd El-Mageed Z, Gur S, Hellstrom WJG. Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) Annual Fall Meeting, Las Vegas, November 2011.

 

B31a. “Adipose-Derived Stem Cell-Seeded Small Intestinal Submucosa in Rat Peyronie’s Disease Model for Tunica Albuginea Grafting and Reconstruction” Ma L, Serefoglu EC, Yang Y, Abdel-Mageed AB, Sikka SC, Kadowitz PJ, Ignarro LJ, Hellstrom WJG. Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) Annual Fall Meeting, Las Vegas, November 2011.

 

B31b.“Adipose-Derived Stem Cell-Seeded Small Intestinal Submucosa in Rat Peyronie’s Disease Model for Tunica Albuginea Grafting and Reconstruction” Ma L, Serefoglu EC, Yang Y, Abdel-Mageed AB, Sikka SC, Kadowitz PJ, Ignarro LJ, Hellstrom WJG. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, Atlanta, May, 2012.

 

B32a. “Onset of Action and Time to Efficacy of Avanafil, A Novel, Rapid-Onset PDE5 Inhibitor in Men with Mild to Severe Erectile Dysfunction: Data From Phase 2 and Phase 3 Clinical Trials” Hellstrom WJG, Freier MT, Serefoglu EC, Lewis RW, Peterson CA, DiDonato K, Day WW. Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) Annual Fall Meeting, Las Vegas, November 2011.

 

B32b.“Onset of Action and Time to Efficacy of Avanafil, A Novel, Rapid-Onset PDE5 Inhibitor in Men with Mild to Severe Erectile Dysfunction: Data From Phase 2 and Phase 3 Clinical Trials” Hellstrom WJG, Freier MT, Serefoglu EC, Lewis RW, Peterson CA, DiDonato K, Day WW. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, Atlanta, May, 2012.

 

B33a. “The Direction and Severity of Penile Curvature does not have an Impact on Concomitant Erectile Dysfunction in Patients with Peyronie’s Disease” Serefoglu EC, Sikka SC, Hellstrom WJG. Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) Annual Fall Meeting, Las Vegas, November 2011.

 

B33b. “The Direction and Severity of Penile Curvature does not have an Impact on Concomitant Erectile Dysfunction in Patients with Peyronie’s Disease” Serefoglu EC, Sikka SC, Hellstrom WJG. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, Atlanta, May, 2012.

 

B34. “Long-Term Infection Outcomes After Hydrophylic Coated Inflatable Penile Prosthesis Implantation” Serefoglu EC, Mandava SH, Gokce A, Hellstrom WJG.American Urological Association (AUA) Annual Meeting, Atlanta, May, 2012.

 

B35. “Silodosin (KMD-3213) is a Long Acting Alpha-1A Adrenoreceptor Antagonist with Activity in the Human Corpus Cavernosum” Gur S, Serefoglu EC, Yang Y, Abdel-Mageed AB, Sikka SC, Kadowitz PJ, Ignarro LJ, Hellstrom WJG. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, Atlanta, May, 2012.

 

B36. The Incidence and Types of Sexual Dysfunction among Prostate Cancer PatientsSerefoglu EC, Douglass LM, Saitz TR, Gokce A, Thomas R, Hellstrom WJG. World Meeting on Sexual Medicine, Chicago, August, 2012.

 

B37. “Effect of Botulinum –A Toxin Injection into Bulbospongiosus Muscle on Ejaculatory Latenct Time in Male Rats” Serefoglu EC, Hawley WR, Lesker GF, Grissom EM, Sikka SC, Dohanich GP, Hellstrom WJG. World Meeting on Sexual Medicine, Chicago, August, 2012.

 

B38. Bulbospongiosus Muscle Electromyography: A Novel Diagnostic Tool for Lifelong Premature EjaculationSerefoglu EC, Koyuncu HH, Ugurel B, Aktekin B, Yencilek F, Kadowitz PJ. World Meeting on Sexual Medicine, Chicago, August, 2012.

 

B39. “Efficacy and Safety of Viberect Vibratory Device in Comparison to Intracavernosal PGE-1 for Inducing Erection in Men with Erectile Dysfunction: An Objective Evaluation by Penile Duplex Doppler Blood Flow Analysis” Sikka SC, Serefoglu EC, Mandava SH, Saragusa N, Freier MT, Burnett A, Hellstrom WJG. World Meeting on Sexual Medicine, Chicago, August, 2012.

 

B40. “Psychosocial aspects of premature ejaculation,”Gokce A, Serefoglu EC, Hellstrom WJG, Ekmekcioglu O. World Meeting on Sexual Medicine, Chicago, August, 2012.

 

B41. “Comparison of Characteristics of Lifelong and Acquired Premature Ejaculators: Is Smoking a Risk Factor for Acquired Premature Ejaculation,”Gokce A, Serefoglu EC, Hellstrom WJG, Ekmekcioglu O. World Meeting on Sexual Medicine, Chicago, August, 2012.

 

B42. “The nonsteroidal, antiestrogen tamoxifen, blocks 17-beta estradiol induced relaxing effects through non-genomic pathways in human and rat corpus cavernosum,” Gur S, Abdel-Mageed AB, Sikka S, Caire AA, Serefoglu EC, Kadowitz PJ, Hellstrom WJG. 37th Annual Meeting of American Society of Andrology, Arizona, April, 2012

 

B43. “PADUA scores correlate better with warm ischemia time than R.E.N.A.L. nephrometry scores in robotic partial nephrectomy,” Serefoglu EC, Benson CR, Lee BJ.World Congress of Endourology, Istanbul, September, 2012.

 

B44. “Rhabdosphincter repair causes discomfort in perineal region after robotic-assisted prostatectomy,”Ozdemir AT, Altinova S, Serefoglu EC, Koyuncu HH, Ozcan MF, Balbay MD. World Congress of Endourology, Istanbul, September, 2012.

 

B45.“Factors predictive of pain during outpatient cystoscopy: A prospective study,”Ozdemir AT, Serefoglu EC, Koyuncu HH, Altinova S, Ozcan MF, Balbay MD. World Congress of Endourology, Istanbul, September, 2012.

 

B46.“The Incidence and Risk Factors of Postoperative Ileus in Patients who Underwent Robot-Assisted Radical Prostatectomy,”Ozdemir AT, Altinova S, Serefoglu EC, Cimen HI, Koyuncu HH, Balbay MD. World Congress of Endourology, Istanbul, September, 2012.

 

B47. “4-Hydroxy-2,5,6-Triaminopyrimidine Enhances Expression of Mitochondrial Antioxidant Supreoxide Dismutase in Human Corpora Cavernosa Cells,”Rezk B, Serefoglu EC, Abd El-Mageed Z, Gur S, Hellstrom WJG. 19th Annual Meeting of the Society for Free Radical Biology and Medicine, San Diego, November, 2012.

 

B48. “Factors Factors Affecting Adherence to Testosterone Replacement Therapy,”Gul A, Berktas M, Yuruk E, Serefoglu EC.World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paulo, October, 2014

 

B49. Frequency of Nocturnal Emissions and its Psychological Consequences Among Sexually Naïve Religious Teenagers,” Yuruk E, Gul A, Serefoglu EC.World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paulo, October, 2014

 

B50a.“The Effects of Four Different Suture Materials on Penile Tissue of Rats,”Tuken M, Altinay S, Temiz MZ, Cakir OO, Aykan S, Semercioz A,Serefoglu EC. World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paulo, October, 2014

 

B50b.“The Effects of Four Different Suture Materials on Penile Tissue of Rats,”Tuken M, Altinay S, Temiz MZ, Cakir OO, Aykan S, Semercioz A,Serefoglu EC. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM), Belgrade, October, 2014

 

B51a. “Delay Of Surgical Treatment Of Penile Fracture Results In Poor Functional Outcome: Results From A Large Retrospective Multicentric European Study,”Bozzini G, Albersen M, Romero Otero J, Margreiter M, Garcia Cruz E, Mueller A, Gratzke C, Serefoglu EC, Martinez Salamanca JI, Verze P. 8th Congress of the European Academy of Andrology,
Barcelona, 2014.

 

B51b. “Delay Of Surgical Treatment Of Penile Fracture Results In Poor Functional Outcome: Results From A Large Retrospective Multicentric European Study,”Bozzini G, Albersen M, Romero Otero J, Margreiter M, Garcia Cruz E, Mueller A, Gratzke C, Serefoglu EC, Martinez Salamanca JI, Verze P. 30th Anniversary Congress of European Association of Urology,
Madrid, 2015.

 

B51c. “Delay Of Surgical Treatment Of Penile Fracture Results In Poor Functional Outcome: Results From A Large Retrospective Multicentric European Study,”Bozzini G, Albersen M, Romero Otero J, Margreiter M, Garcia Cruz E, Mueller A, Gratzke C, Serefoglu EC, Martinez Salamanca JI, Verze P. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, New Orleans, May, 2015.

 

B52a. “Relationship of Factors Associated With Peyronie’s Disease (PD) That Affect PD Bother And Erectile Function,”Serefoglu EC, Berktas M, Smith TM, Kaufman GJ, Liu G, Hellstrom WJG. 20th Annual Fall Scientific Meeting of Sexual Medicine Society of North America (SMSNA), 2014.

 

B52b. “Relationship of Factors Associated With Peyronie’s Disease (PD) That Affect PD Bother And Erectile Function,”Serefoglu EC, Berktas M, Smith TM, Kaufman GJ, Liu G, Hellstrom WJG.American Urological Association (AUA) Annual Meeting, New Orleans, May, 2015.

 

B53. “Impact of Local Anesthesia Type on Cancer Detection Rate in Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy” Kandirali E, Colakerol A, Ertas K, Gonultas S,Serefoglu EC, Tuken M. Cakir O, Semercioz A. 34th Congress of the Societe Internationale D’Urologie, Glasgow, October, 2014.

B54. “Paroxetine Treatment Does Not Effect Testicular Histology In Rats,” Gul A, Altinay S, Celik DS, Colakerol A, Yuruk E, Serefoglu EC. 17th Congress of the ESSM, Copenhagen, 2015.

 

B55. “Evaluation of the Fertility Status of Patients with Lifelong Premature Ejaculation Who Were Admitted to Urology Outpatient Clinic,” Colakerol A, Calhan S, Yuruk E, Dincer M, Serefoglu EC. 17th Congress of the ESSM, Copenhagen, 2015.

 

B56. “On-Demand D-Modafinil may be an Effective Treatment Option for Lifelong Premature Ejaculation: A Case Report,”Serefoglu EC. 17th Congress of the ESSM, Copenhagen, 2015.

 

B57a. “Tadalafil restores penile neuronal nitric oxide synthase levels which decreases with chronic paroxetine treatment,” Gul A, Kabasakal L, Celik DS, Semercioz A, Serefoglu EC. 17th Congress of the ESSM, Copenhagen, 2015.

 

B57b. “Tadalafil restores penile neuronal nitric oxide synthase levels which decreases with chronic paroxetine treatment,” Gul A, Kabasakal L, Celik DS, Semercioz A, Serefoglu EC. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, New Orleans, May, 2015.

 

B58. “A novel dosimeter for measuring radiation exposure during percutaneous nephrolithotomy: Instadose™,” Yuruk E, Gureser G, Tuken M, Ertas K, Serefoglu EC.American Urological Association (AUA) Annual Meeting, New Orleans, May, 2015.

 

B59. “Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predicts Recurrence of Non-Muscle Invasive Bladder Cancer,”Yuruk E, Gonultas S, Serefoglu EC, Muslumanoglu AY. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, New Orleans, May, 2015.

 

B60. “Progesterone Surge Decreases the Severity of Ureteral Stent Related Symptoms in Female Patients,”Yuruk E, Colakerol A, Serefoglu EC. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, New Orleans, May, 2015.

 

B61. “Factors Causing Ejaculation Problems: Analyses from the Turkish Society of Andrology, Male Sexual Health Study Group,” Dincer M, Cayan S, Asci R, Yaman O, Serefoglu EC, Kadioglu A. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, New Orleans, May, 2015.

 

B62. “The Association between Seminal Vesicle Size and Abstinence from Ejaculation” Yuruk E, Colakerol A, Serefoglu EC. 4th International Consultation on Sexual Medicine, Madrid, June, 2015.

 

B63. “Entecavir is associated with decrease in libido in male patients with Hepatitis B: Report of two cases,”Turker K, Sonbahar E, Serefoglu EC, Korkmaz Fidan M, Vardar MK. 15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease, Berlin, June, 2015.

 

B64. “Daily Modafinil Treatment may be Beneficial for the Treatment of Lifelong Premature Ejaculation,” Tuken M, Yuruk E, Serefoglu EC. 21th Annual Fall Meeting of SMSNA, Las Vegas, November, 2015.

 

B65. “Global minimally invasive pyeloplasty study in children: results from the pediatric urology expert group of the EAU young academic urologists working party,” MS Silay, R Kocvara, S Undre, AF Spinoit, G Grimsby, T Garmanova, Tandogdu Z, Guttila A, Sancaktutar AA, Haid B, Waldert M, Goyal A, Serefoglu EC, Baldassare E, Manzoni G, Radford A, Subramaniam R, Fiala V, Cheriam A, Hoebeke P, Gargollo P, Yuriy R, Zattoni F, Koh C. EAU 11th South Eastern European Meeting, Antalya, November 2015.

 

B66. “Urogenital myiasis caused by psychoda albipennis: a case report,” Serefoglu EC, 18th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Madrid, February, 2016

 

B67. “Restless genital syndrome in a 38-year-old man: a case report” Serefoglu EC, 18th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Madrid, February, 2016.

 

B68a. “Erectile dysfunction analysis using “Men’s Sexual Medicine App®” users data,” Garcia-Cruz E, Verze P, Tomada N, Albersen M, Carrión Puig A, Florensa A, Garaffa G, Margreiter M, Romano B, Romero Otero J, Serefoglu EC, Tomada I, Alcaraz A. 31st Annual Congress of European Association of Urology, Munich, March, 2016.

 

B68b. “Erectile dysfunction analysis using “Men’s Sexual Medicine App®” users data,” Garcia-Cruz E, Verze P, Tomada N, Albersen M, Carrión Puig A, Florensa A, Garaffa G, Margreiter M, Romano B, Romero Otero J, Serefoglu EC, Tomada I, Alcaraz A. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, San Diego, May, 2016.

 

B69. “Prospective Low Urinary Tract Symptoms Analysis Using Men’s Sexual Medicine App Users Data,”Garcia-Cruz E, Verze P, Tomada N, Albersen M, Carrión Puig A, Florensa A, Garaffa G, Margreiter M, Romano B, Romero Otero J, Serefoglu EC, Tomada I, Alcaraz A. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, San Diego, May, 2016.

 

B70. “Dutasteride Treatment Does Not Effect The Testicular Histology In Rats” Gul A, Ozsoy S, Sarac T, Celik DS, Semercioz A, Serefoglu EC. 20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September 2016.

 

B71. Premature Ejaculation among English-Speaking Male Internet Users in the USA: Results from the Global Online Sexuality Survey (GOSS) 2015,” Shaeer O, Shaeer K, Serefoglu EC, Fode M. 20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September, 2016.

 

B72. “A Patient-specific Lumped Parameter Model of Human Penile Erection,” Pekkan K, Erturk H, Culha MG, Serefoglu EC.20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September 2016.

 

B73. Bio-psycho-social risk factors for Female Sexual Dysfunction. An online survey of women from the USA,” Shaeer O, Giraldi A, Shaeer K, Serefoglu EC, Fode M. 20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September, 2016.

 

B74. “The Anxiolytic Effects of Testosterone may be Modulated by Central Nervous System Androgen Receptor Activity in Gonadectomized Male Mice,Serefoglu EC, Celik DS, Colakerol A, Yilmaz B, Kilic E, Semercioz A. 20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September, 2016.

 

B75. “Sexual Function During Pregnancy in Adolescent Women,” Tasdemir N, Celik C, Abali R, Ozer I, Culha MG, Serefoglu EC. 20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September 2016.

 

B76. “The Global Online Sexuality Survey: Female Orgasm from a Bilateral Perspective,” Shaeer O, Shaeer K, Serefoglu EC, Fode M, Giraldi A. 20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September, 2016.

 

B77. “The Relation Between Semen Parameters and Plasma 25 (OH) Vitamin D Levels in 304 Infertile Men, Ertas K, Turan G, Cakir O, Kandirali E, Serefoglu E, Semercioz A. 20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September, 2016.

 

B78. “The Global Online Sexuality Survey – Erectile Dysfunction in USA, 2015,” Shaeer O, Shaeer K, Serefoglu E, Fode M. 20th World Meeting on Sexual Medicine (WMSM), Beijing, September, 2016.

 

B79. “Evaluation of etiological factors in acquired premature ejaculation: Preliminary results,” Culha MG, Tuken M, Gonultas S, Cakir OO, Serefoglu EC. 19th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Nice, February 2017.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. “Atnalı Böbrekli Çocuk Hastada Perkütan Nefrolitotomi,” Atmaca AF, Akbulut Z, Altinova S, Serefoglu EC, Dogan B, Balbay MD. Türk Üroloj Dergisi 32(3): 422-426, 2006.

C2. “Türk Toplumunda Erektil Disfonksiyon Değerlendirmesinde Anketler Objektif Testlerin Yerini Tutabilir mi?,” Cimen HI, Serefoglu EC. (Derleme Makale). Androloji Bülteni, Vol:31, Aralık: 277-9, 2007.

C3. “Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastalar Sigaranın Mesane Kanseri İçin Risk Etkeni Olduğunu Biliyorlar mı?,” Atmaca AF, Serefoglu EC, Ozdemir AT, Altınova S, Akbulut Z, Balbay MD. Türk Üroloj Dergisi, 34(1): 15-21, 2008.

C4. “Prematür Ejakülasyon Tedavisinin Tarihsel Evrimi ve Fosfodiesteraz-5 İnhibitörlerinin Rolü,” Cimen HI, Serefoglu EC. (Derleme Makale) Androloji Bülteni, Vol:34, Eylül:198-201, 2008.

C5. “Mesanedeki Küçük Boyutlu Yabancı Cisimler Nefroskop ile Çıkartılabilir: Vaka Takdimi,” Ozdemir AT, Serefoglu EC, Atmaca AF, Asil E, Balbay MD. Türk Tıp Dergisi,3(2):151-153, 2008

C6. “Prematür Ejakülasyon Tanısında Yeni Bir Yaklaşım: Prematür Ejakülasyon Tanı Anketi,” Cimen HI, Serefoglu EC. (Derleme Makale) Androloji Bülteni, Vol:34, Aralık: 282-3, 2008.

C7. “Template Kılavuzluğunda Transperineal Prostat Saturasyon Biyopsisi: İlk Sonuçlar,” Atmaca AF, Ugras NS, Serefoglu EC, Canda AE, Dogan B, Balbay MD. Türk Üroloj Dergisi, 35(1):1-6, 2009.

C8. “Transrektal Prostat Biyopsisi İçin Antibiotik Profilaksisinde 5 Günlük Siprofloksasin ile Tek Doz Levofloksasin Tedavisinin Karşılaştırılması,” Atmaca AF, Asil E, Canda AE, Serefoglu EC, Caglayan A, Balbay MD. Türk Üroloj Dergisi, 35(2):82-86, 2009.

C9. “Prematür Ejakülasyon Profili (PEP) ve Prematür Ejakülasyon Arap İndeksi Türkçe Adaptasyon Çalışması,” Serefoglu EC, Cayan S, Yaman O, Usta M, Orhan I, Asci R, Semerci B, Kadioglu A. Androloji Bülteni, Vol:38 Eylül:193-7, 2009.

C10. “Radikal Ürolojik Pelvik Cerrahiden Sonra Gelişen Erektil Disfonksiyon ve Tedavisi,” Isgoren AE, Serefoglu EC. (Derleme Makale) Androloji Bülteni, Vol:40, Mart: 11-3, 2010.

C11. “Fosfodiesteraz-5 İnhibitörleri Döneminde Penil Doppler Ultrasonografinin Rolü,” Asil E, Serefoglu EC. (Derleme Makale) Androloji Bülteni, Vol:41, Haziran: 90-2, 2010.

C12. “Anterior urethral diverticulum with multiple stones presenting as a scrotal mass in an adult male: Case report,” Serefoglu EC. Türk Üroloj Dergisi. 37(3);269-71, 2011

C13. “Bilgisayar Yardımlı Sperm Analizi,” Serefoglu EC. (Derleme Makale) Turk Urol Sem, 2:8-10; 2011.

C14. “Urological Risk Factors for Premature Ejaculation,” Koyuncu HH, Serefoglu EC. Türk Üroloji Dergisi. 38(1); 36-9, 2012.

C15. “Semptomatik Androjen Yetmezliğinde Testosterona Alternatif Tedaviler,” Işıldak M, Serefoglu EC. Androloji Bülteni, Vol:54, 2013.

C16. “Prematür Ejakülasyonda Oral ve Topikal İlaç Dışı Tedaviler,” Yavuz A, Serefoglu EC. Androloji Bülteni, Vol:61, 2015

C17. “Ürolojide Botilinum Nörotoksin Kullanımı,” Tuken M, Yuruk E, Serefoglu EC. (Derleme Makale) Yeni Uroloji Dergisi, 11(1); 2016

C18. “Prematür Ejakülasyon Şikayeti Olan Hastaya Klinik Yaklaşım: Ne Yapmalı, Neyi Yapmamalı?” Culha MG, Serefoglu EC. (Derleme Makale) (Androloji Bülteni dergisinde yayına kabul edilmiştir)

C19. “Prostat karsinomunda CD105 ve CD31 ile araştırılan mikrovasküler yoğunluğun klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi,” Akincioglu E, Secinti IE, Kandemir O, Serefoglu EC. (Acta Oncologica Turcica dergisinde yayına kabul edilmiştir)

C20. “Selektif Seratonin Gerialım İnhibitörlerinin Erkek İnfertilitesi Üzerine Etkileri,” Culha MG, Serefoglu EC. (Derleme Makale) (Androloji Bülteni dergisinde yayına kabul edilmiştir)

C21. “Erektil Disfonksiyonda Tedavi Yaklaşımları,” Culha MG, Cakır OO, Serefoglu EC. (Derleme Makale) (Actual Medicine dergisinde yayına kabul edilmiştir)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. “Tavşan Modelinde Dört Değişik Sentetik Materyalin Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması ve Sling Cerrahisi Açısından Önemi,” Atmaca AF, Serefoglu EC, Eroglu M, Gurdal M, Metin A, Kayigil O. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2006.

D2. “Yaşlı Hastalarda Derin Dorsal Ven Arterilizasyonu,” Kayigil O, Agras K, Gurdal M, Serefoglu EC, Okulu E, Duran E. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2006.

D3. “Erektil Disfonksiyonlu ve Semptomatik Benign Prostatik Hiperplazili Hastalarda Sildenafilin Akut Etkisinin ve Güvenliğinin Üroflowmetrik Parametrelerle Araştırılması,” Guven EO, Kilciler M, Serefoglu EC, Balbay MD. 7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, 2007.

D4. “Anomalik Böbreklerdeki Taşların Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi,” Atmaca AF, Altinova S, Ozdemir AT, Dogan B, Serefoglu EC, Balbay MD. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İzmir, 2007.

D5. “Çocuk Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz,” Atmaca AF, Altinova S, Serefoglu EC, Dogan B, Akbulut Z, Balbay MD. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İzmir, 2007.

D6. “İlk Girişte veya Üreteroskopun İlerletilmesinde Güçlük Olmayan Hastalarda Yardımcı Metodlara Gerek Yoktur,” Atmaca AF, Serefoglu EC, Altinova S, Akbulut Z, Dogan B, Balbay MD. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İzmir, 2007.

D7. “Perkütan Nefrolitotomi: İlk 174 Renal Ünitedeki Sonuçlar,” Atmaca AF, Serefoglu EC, Altinova S, Ozdemir AT, Dogan B, Balbay MD. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İzmir, 2007

D8. “Radikal Sistektomi – Neobladder Operasyonu Sonrası Rutin Pelvik Drenaj Gerekli Değildir,” Ozdemir AT, Altinova S, Serefoglu EC, Atmaca AF, Canda AE, Balbay MD. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D9. “Açık Nefrektomi Sırasında Oluşan Plevral Yaralanmaların İnsidansı ve Tedavisi,” Atmaca AF, Canda AE, Serefoglu EC, Altinova S, Ozdemir AT, Balbay MD. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D10. “Böbrek Kitlelerinin Tanısında İğne Biopsinin Duyarlılığı,” Ozdemir AT, Dogan B, Atmaca AF, Serefoglu EC, Canda AE, Balbay MD. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D11. “Serum Lipid Seviyeleriyle Benign Prostat Hiperplazisine Bağlı Alt Üriner Sistem Semptomları İlişkisinin İncelenmesi,” Guven EO, Ucar E, Serefoglu EC, Balbay MD. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D12. “Prostat Kanseri Taramasında Prostat Spesifik Antjen Ne Kadar Doğru Kullanılıyor?,” Ozdemir AT, Kilic M, Serefoglu EC, Altinova S, Gurdal M. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D13. “Prostat İğne Biyopsisinin Gerçek Duyarlılığı ve Farklı Kadranlardaki Tutarlılığı,” Serefoglu EC, Altinova S, Ugras NS, Akincioglu E, Asil E, Balbay MD. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D14. “Radikal Sistektomi Operasyonu Sonrası Erken Enteral Beslenmenin Etkileri,” Ozdemir AT, Atmaca AF, Serefoglu EC, Akbulut Z, Asil E, Balbay MD. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D15. “Büyük Mesane Taşlarının Tedavisinde Amplatz Kılıfların Kullanımı: Yeni Bir Yaklaşım,” Ozdemir AT, Altinova S, Serefoglu EC, Atmaca AF, Canda AE, Gurdal M. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D16. “Prematür Ejakülasyon Tanı Anketi Türkçe Validasyonu,” Serefoglu EC, Cimen HI, Ozdemir AT, Symonds T, Berktas M, Balbay MD. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D17. “Prematür Ejakülasyon Değerlendirme Anketi ile Uluslar Arası Erektil Fonksiyon İndeksi Arasındaki İlişki,” Serefoglu EC, Ozdemir AT, Atmaca AF, Cimen HI, Symonds T, Balbay MD. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.

D18. “Demografik Özelliklerin Prematür Ejakülasyon Üzerindeki Etkisi,” Serefoglu EC, Cimen HI, Atmaca AF, Balbay MD. 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 2009.

D19. “Erken Boşalma Şikayetiyle Polikliniğe Başvuran Hastaların Prematür Ejakülasyon Sendromlarına Göre Dağılımı,” Serefoglu EC, Cimen HI, Atmaca AF, Balbay MD. 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 2009.

D20. “Sildenafil Sitrat Ejakülasyon Süresini, Anket Sonuçlarını Değiştirmeden Uzatır,” Serefoglu EC, Cimen HI, Ozdemir AT, Atmaca AF, Balbay MD. 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 2009.

D21. “Perkütan Nefrolitotomi ve Piyelolitotomi Yapılan Hastalarda Vücut Imaj Ölçeği: Hasta Açısından Cerrahi Tekniğin Karşılaştırılması,” Aglamis E, Altinova S, Serefoglu EC, Ceylan C, Beytur A. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, 2009.

D22. “Dört Prematür Ejakülasyon Sendromunun Prevalansı: Türk Androloji Derneği Cinsel Sağlık Araştırması Sonuçları,” Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadıoğlu A. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, 2010.

D23. “Prematür Ejakülasyon Sendromlarında Anket Sonuçlarının Karşılaştırılması: Türk Androloji Derneği Cinsel Sağlık Araştırması Sonuçları,” Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadıoğlu A. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, 2010.

D24. “Erken Boşalmanın Tedavisinde Kullanılan Escitalopramın Semen parametreleri Üzerine Negatif Etkisi Vardır,” Koyuncu HH, Serefoglu EC, Yencilek E, Atalay H, Akbas N, Sarıca K. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, 2010

D25. “Peyronie Hastalarinda Penil Kurvatürün Yönü ve Derecesinin Bu Hastalardaki Erektil Disfonksiyon Varlıgı ve Türü Üzerinde Etkisi Yoktur,” Serefoglu EC, Gokce A, Sikka SC, Hellstrom WJG. 10. Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum, 2013

D26. “Prostat Kanserli Hastalarda Kanser Tedavisi Öncesi Cinsel Fonksiyon Bozukluklarının Sıklıgı ve Türleri,” Serefoglu EC, Douglass LM, Saitz TR, Gokce A, Thomas R, Hellstrom WJG. 10. Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum, 2013

D27. “Erkek Ratlarda Bulbospongioz Kas Icine Botulinum Toksin-A Enjeksiyonunun Ejakulasyon Suresine Etkileri,” Serefoglu EC, Hawley WR, Lesker GF, Grissom EM, Sikka SC, Dohanich GP, Hellstrom WJG. 10. Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum, 2013

D28. “Bulbospongioz Kas Elektromiyografisi: Yaşam Boyu Prematür Ejakülasyon İçin Yeni Bir Tanı Yöntemi” Serefoglu EC, Koyuncu HH, Atis G, Ugurel B, Yencilek F, Saitz TR. 10. Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum, 2013

D29. “Yaşam Boyu Prematür Ejakülasyon Şikayetiyle Polikliniğe Başvuran Hastaların Fertilite Durumunun Değerlendirilmesi,” Çolakerol A, Çalhan S, Yürük E, Dinçer M, Şerefoğlu EC. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D30. “Relationship of Factors Associated With Peyronie’s Disease (PD) That Affect PD Bother and Erectile Function,” Şerefoğlu EC, Berktaş M, Smith TM, Kaufman GJ, Liu G, Hellstrom WJG. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D31. “Dört Farklı Sütür Materyalinin Rat Penis Dokusu Üzerindeki Etkileri,” Tüken M, Altınay S, Temiz MZ, Çakır ÖO, Aykan S, Semerciöz A, Şerefoğlu EC. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D32.Perkütan nefrolitotomi esnasında maruz kalınan radyasyon miktarını ölçmede yeni bir dozimetre: Instadose™,” Yürük E, Güreser G, Tüken M, Ertaş K, Şerefoğlu EC. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D33. “Mukozal Manşet Uzunluğu Prematür Ejakulasyon Sıklığını Etkilemektedir,” Yürük E, Temiz MZ, Çolakerol A, Şerefoğlu EC, Müslümanoğlu AY. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D34. “Testosteron replasman tedavisine uyumu etkileyen faktörler,” Gül A, Berktas M, Yürük E, Müslümanoğlu AY, Şerefoğlu EC. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D35. “Kasa Invaze Olmayan Mesane Kanseri Hastalarının Sigaranın Önemine İlişkin Farkındalıkları ve Bu Hastaların Sigara Bırakma Hizmetlerine Erişimi,” Yürük E, Tüken M, Çolakerol A, Şerefoğlu EC. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D36. “İnternal Üretrotomi Sonrası Kullanılan Kateterizasyon Süresi ve Kateter Çapı ile Nüks Oranları Arasındaki İlişki,” Yürük E, Yentür S, Çakır ÖO, Ertaş K, Şerefoğlu EC, Semerciöz A. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D37. “Erkek Üretra Darlıkları ve İnternal Üretrotominin Güncel Durumu,” Çakır ÖO, Yentür S, Yürük E, Ertaş K, Şerefoğlu EC, Semerciöz A. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D38. “Farelerde Paroksetin Tedavisi Testiküler Histolojiyi Etkilemez,” Gül A, Altınay S, Çelik DS, Çolakerol A, Yürük E, Şerefoğlu EC. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D39. “Cinsel Deneyimi Olmayan Genç Erkeklerde Nokturnal Emisyonun Sıklığı Ve Bu Duruma Etki Eden Faktörler,” Yürük E, Gül A, Şerefoğlu EC. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2014.

D40. “Tadalafil, Kronik Paroksetin Tedavisinin Düşürdüğü Penil Nitrik Oksit Sentaz Düzeylerini Korur,” Gul A, Kabasakal L, Celik DS, Semercioz A, Serefoglu EC. 11. Ulusal Androloji Kongresi, Fethiye, 2015

D41. “Dört Yıllık Süredeki Saptanan VDRL Pozitif Olguların Değerlendirilmesi,” Türker K, Taş B, Balcı E, Serefoglu EC, Özdemir B. XXII. Prof.Dr.A. Lütfi Tat Sempozyumu, Ankara, 2015.

D42. “Viral Hepatit ve Sifiliz Birlikteliğinin Değerlendirilmesi,” Türker K, Taş B, Balcı E, Serefoglu EC, Sonbahar E. Prof.Dr.A. Lütfi Tat Sempozyumu, Ankara, 2015.

D43. “Edinsel Prematür Ejakülasyon Hastalığında Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Sonuçları,” Cakir OO, Culha MG, Gonultas S, Serefoglu EC. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016.

D44. “180 Watt GreenLight lazer prostatektomi periprostatik blok ile uygulanabilir,” Cakir OO, Culha MG, Gonultas S, Serefoglu EC. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016.

D45. “Sigara İçen Erkek Hastalarda İşeme Sonrası Rezidüel İdrar Hacmi Mesane Kanseri Rekürrensi İçin Bir Risk Olabilir,” Cakir OO, Culha MG, Gonultas S, Serefoglu EC. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016.

D46. “Seminal Vezikül Boyutu ile Ejakulasyondan Sonra Geçen Süre Arasındaki İlişki,” Yuruk E, Pastuszak A, Suggs JM, Colakerol A, Serefoglu EC. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016

D47. “Nötrofil Lenfosit Oranı Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerinin Tekrarlama Riskini Öngörebilir Mi?,” Yuruk E, Pastuszak A, Suggs JM, Colakerol A, Serefoglu EC. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016

D48. “Progesteron Artışı Kadınlarda Üreteral Stentlere Bağlı Semptomların Şiddetini Azaltmaktadır,” Yuruk E, Colakerol A, Serefoglu EC. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016

E. Yazılan Ulusal / Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

E1. “Benign Prostat Hiperplazisi Epidemiyolojisi ve Patofizyolojisi,” Atmaca AF, Serefoglu EC. Prostat Atlası 3. Baskı, Balbay MD. Çeviri Editörü: Balbay MD. Günes Tıp Kitapevleri, 2008.

E2. “Prostatitler,” Atinova S, Serefoglu EC. Prostat 1. Baskı, Editör: Balbay MD. Günes Tıp Kitapevleri, 2008.

E3. “The Epidemiology of Premature Ejaculation,” Serefoglu EC In: Premature Ejaculation: From Etiology to Diagnosis and Treatment, 1th Edition, Jannini EA, McMahon C and Waldinger MD (Editors). Springer, 2013.

E4. “The Risk Factors of Premature Ejaculation: Urologic Risk Factors,” Boonjindasup A, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. In: Premature Ejaculation: From Etiology to Diagnosis and Treatment, 1th Edition, Jannini EA, McMahon C and Waldinger MD (Editors). Springer, 2013.

E5. “Alternate Therapies for Testosterone Replacement,” Serefoglu EC, Gokce A, Guay A. In: Androgen Deficiency and Testosterone Replacement: Current Controversies and Strategies, 1th Edition, Hellstrom WJG (Editor). Humana Press, 2013.

E6. “The Clinical Diagnosis of Androgen Deficiency,” Mitchell GC, Serefoglu EC, Hellstrom WJG In: Androgen Deficiency and Testosterone Replacement: Current Controversies and Strategies, 1th Edition, Hellstrom WJG. Humana Press, 2013.

E7. “Epidemiology of Premature Ejaculation,” Serefoglu EC, Freier M. In: Premature Ejaculation Diagnosis and Treatment, 1th Edition, Waldinger MD (Editor). Wiley-Blackwell, 2013

E8. “Postoperative Management of Erectile Dysfunction Following Radical Prostatectomy,” Saitz TR, Serefoglu EC. In: Robotic Radical Prostatectomy, 1th Edition, Canda AE. Bethamscience, 2013 (In Press)

E9. “İlaçların Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri,” Aykan S, Serefoglu EC. In: Erkek Sağlığı, 1. Baskı, Resim S. Türk Üroloji Derneği, 2015 (In Press)

E10. “HIV/AIDS Hastalığı  ve Erkek, Cimen HI, Serefoglu EC. In: Güncel Bilgiler Işığı nda HIV/AIDS, 1. Baskı, Unal S, Tumer A. Bilimsel Tıp, 2016

E11. “Gonore, Sifiliz, Herpes, Klamidya, Mikoplazma,” Tuken M, Serefoglu EC. In: TÜYK Üroloji Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Türk Üroloji Derneği, 2016

E12. “Treatment of Delayed Ejaculation,Butcher M, Serefoglu EC In: Sexual Medicine 1th Edition, IsHak W (Editor). Springer, 2017 (In Press)