robotik cerrahi prostat

Prostat Kanseri Tedavisi ve Evrelerine göre Seçenekler

Erkelerde en sık karşılaşılan kanserlerin başında gelen Prostat Kanseri tedavisi öncesinde mutlaka klinik ve radyolojik değerlendirmelerle kanserin vücuttaki durumunun ön evrelendirmesi tamamlandırılmalıdır. Buna kanserin “klinik Evre”si demekteyiz Prostatın ve (gerektiğinde) Lenf Bezlerinin çıkartılması ve bunların Patoloji tarafından detaylı şekilde incelenmesi sonrasında gerçek evrelendirme ortaya çıkacaktır. Biz buna kanserin “patolojik Evre”si demekteyiz. (pT harfleri ile tanımlanır).…